Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy, ook wel Bluetooth Smart of kortweg BLE genoemd, is een standaard voor energie zuinige draadloze communicatie op 'korte' afstand. BLE is beschikbaar in recente populaire devices als de Apple iPhone, iPad, Macbook en Samsung Galaxy S, Note, Tab en een hele reeks andere smartphones, tablets en andere nieuwe devices. Na de beschikbaarstelling in IOS7 en het introduceren van iBeacons op basis van BLE door Apple, lijkt de standaard op de kaart gezet te zijn. Voor Apple deels als antwoord op de standaard voor draadloze communicatie Near Field Communication (NFC), waar onder andere Google een groot supporter van is. Google heeft ook BLE beschikbaar gemaakt in Android (vanaf versie 4.3), waarschijnlijk iets eerder dan volgens een eerdere agenda, mede onder druk van de succesvolle marketing van Apple van iBeacons. Het succes van de ibeacons is echter nog niet geworden zoals verwacht bij de introductie door Apple. Marketeers zien het wel zitten maar de consument accepteert het ibeacon concept niet in de huidige opzet. Daarnaast groeit het aantal devices met bluetooth connectie (paired) met de smartphone, in meer geavanaceerde vorm dan de toepassing zoals we die al zagen met Bluetooth Classic. De Bluetooth Low Energy variant gebruikt daarbij dermate minder energie, dat uitzetten van bluetooth niet meer nodig is, hetgeen er gaandeweg toe leidt dat steeds meer consumenten bluetooth aan laten staan, en het gebruik makkelijker wordt.

De toepassing van bluetooth voor ibeacon achtige en andere toepassingen groeit nu gestaag met name in B2B, zowel voor IOS als voor Android. Ook is er meer aandacht voor consument vriendelijke (i)beacon toepassingen. Niet toevallig richten we ons daar dan ook met name op. Als u meer wilt weten neem dan contact met ons op.