IoT pilot met PhaseFour?

The Internet of Things (IoT) staat aan het begin van ontwikkeling, hetgeen betekent dat er veel oplossingen zijn, van verschillende waarde. Klein beginnen met een pilot onderbouwd met enig inzicht oer de ontwikkelingen kan dan een goede start zijn om de kansen die IoT biedt te benutten.

Overweegt u een IoT pilot aanpak, dan zijn de keuzes die gemaakt moeten worden veelzijdig en vaak lastig te maken. De verschillende delen van een IoT oplossing kunnen niet los van elkaar gezien worden. De hardware, off the shelve of specifiek ontwikkeld, hangt samen met de gebruikte verbindingen, meestal draadloos, eventueel met apps als hub, en zal moeten verbinden met specifieke IoT platformen of zoals meestal het geval, met op maat in te richten services van een grote cloud provider, zoals Amazon, Google of Microsoft.

Een vendor van sensoren heeft vaak wel een passende oplossing vanuit zijn perspectief zoals ook de Telecom provider en de platform vendors dat hebben. Phasefour brengt uitgaande van uw case de diverse vendors met hun specifieke kennis samen.

Met PhaseFour kiest u voor een integrale vendor onafhankelijke benadering van uw IoT business case. Expertise wordt ingebracht door u, diverse vendors en Phasefour. We hebben ervaring met concept ontwikkeling en realisatie van IoT oplossingen in de Bouw, Zorg, Industrie en Media.