IoT Apps

Phasefour ontwikkelt mobile apps, voor iOS en Android, voor toepassingen in relatie tot de fysieke wereld. IoT (Internet of Things) apps zijn in de regel native apps die verbinding hebben met de omgeving. Een belangrijk deel van de app functionaliteit speelt zich af in achtergrond processen, terwijl de betreffende app niet de focus heeft.

De verbinding van internet met de fysieke wereld bestaat dan vaak uit:
- het aansturen of cinfigureren van de "omgeving" via Bluetooth Low Energy of ook specifiek Bluetooth Mesh
- het uitlezen van externe sensoren via Bluetooth
- het meten van de fysieke beweging voor analyse van de toestand van de telefoon of diens gebruiker
- het 'zien' van satelieten, zendmasten en beacons voor lokatiebepaling
- het waarnemen van geluid, licht of beeld, statisch of dynamisch, eventueel met interpretatie op basis van Artificial Intelligence (AI)

De rol van de gebruiker kan passief zijn, - hij heeft geen interactie met de app - , of actief, - de gebruiker opent de app, vult gegevens aan, start, stopt of controleert processen - . Teveel mogelijke scenarios om hier allemaal te benoemen en vaak interessant om efficiëntie te verhogen of nieuwe services bij bestaande fysieke processen of producten mogelijk te maken.

Specifieke cloud services maken vaak "onderdeel uit" van de app. Standaard mobile services of op maat ontwikkelde services op basis van Microsoft Azure of Amazon AWS.

Met de focus op IoT Apps heeft PhaseFour IOTAPPS.nl gelanceerd. Dezelfde ontwikkelaars, andere presentatie.

Neem vrijblijvend contact op. We werken graag mee aan je nieuwe business.