IoT Apps

Phasefour ontwikkelt mobile apps, voor IOS en Android, voor toepassingen in relatie tot het 'Internet of Things'. IoT apps zijn in de regel native apps die verbinding hebben met de fysieke omgeving. Een belangrijk deel van de app functionaliteit speelt zich af in achtergrond processen, terwijl de betreffende app niet de focus heeft of de telefoon zelfs 'niet gebruikt' wordt.

Spannend is welke rol de gebruiker speelt. Die kan passief zijn, - hij merkt er niets van - , of actief, - in bepaalde situaties vult de gebruiker gegevens aan, of grijpt hij in. Teveel mogelijke scenarios om te beschrijven en mogelijk interessant om nieuwe business mogelijk te maken of efficiëntie te verhogen.

De verbinding met de fysieke wereld bestaat dan uit:
- het zien van satelieten, zendmasten en beacons voor lokatiebepaling
- het uitlezen van externe sensoren via Bluetooth
- het meten van de fysieke beweging voor analyse van de toestand van de telefoon of diens gebruiker
- het waarnemen van geluid, licht of beeld
- het aansturen van de omgeving via Bluetooth of meer specifiek Bluetooth Mesh

Neem vrijblijvend contact op. Wij denken graag met u mee.

Neem nu contact op

Guus van Knippenbergh
IoT & Mobile Expert, Senior Consultant
PhaseFour
Eindhoven
T: +31 40 2960040