Mobile App & Bluetooth Development

Bluetooth Low Energy (BLE) is het standaard radio protocol voor interactie tussen mobile apps en apparaten en sensoren. Elke smartphone ondersteunt Bleutooth en steeds apparaten apparaten en sensoren ook, met name, en dat gebeurt met de opkomst van het 'Internet of Things' steeds, indien nieuwe toepassingen en business modellen goedkope directe onderlinge communicatie vereisen.

Apparaten verbonden met internet via LoRa of NBIoT zijn duurder in ontwikkeling, hardware en operationele kosten, waaronder ook de erugkerende kosten voor data abonnementen. Ook is het gebruik voor de consument vaak te complex. Een smartphone onafhankelijke dataverbinding heeft natuurlijk ook zijn specifieke use cases maar in de consumenten markt komt die niet van de grond. Bluetooth biedt niet alleen een directe verbinding tussen de gebruiker en het device in kwestie, maar ook, via de smartphone als hub, een internet verbinding voor het device, via de smartphone van de gebruiker. Dit klinkt heftig voor de gebruiker maar in de praktijk merkt de gebruiker er vaak weinig of niets van en blijft deze volldig in 'control" met het belangrijke gevoel dat daarbij hoort. Sensoren die via een app in de achtergond data uitwisselen met de cloud worden steeds meer toegepast.

PhaseFour communiceert open en direct, zowel intern als extern. Bel ons vandaag en u krijgt direct de eerste feedback op uw concept.