iBeacons en andere connected devices

Kies voor PhaseFour vanwege:

  • de praktische ervaring met beacons
  • geen "vendor lock-in" van platform en software providers of beacon leveranciers
  • het meedenken met de behoeften vanuit de praktijk

Dus neem contact met ons op en leg uw case voor.

PhaseFour is de partner om nieuwe business te ontwikkelen met connected devices, zoals bijvoorbeeld met iBeacons. In de regel gebruiken we geen "iBeacon" SDK's (Software Development Kits) om beacon vendor lock-in te vermijden en ons niet te beperken tot hetgeen binnen het Apple ibeacon concept mogelijk is. Ook maken we geen gebruik van de door Google gelanceerde Eddystone standaard, voor een belangrijk gedeelte bedoeld om de noodzaak een app te downloaden te omzeilen, aangezien die belofte, "no app needed", niet ingevuld wordt. Dit geldt met name voor IOS, maar deels ook voor Android. Eddystone biedt voor toepaasingen met apps geen voordelen. Voor specifieke toepassingen maken we beacons zonodig dynamisch door firmware aanpassingen. In plaats van de ibeacon die standaard als enige functie heeft om elke 100 ms 1 vast signaal uit te zenden, gebruiken wij beacons bijvoorbeeld ook om dynamische data door te geven en zelfs andere bluetooth apparaten te scannen.

Standaard uitgangspunt is platform onafhankelijke concepten, hetgeen bij de inzet van apps betekent dat we beacon toepassingen zowel voor IOS als Android ontwikkelen op basis van de breed geaccepteerde bluetooth standaarden.

PhaseFour ontwikkelt totale of deel concepten, van backend services voor het verwerken van Big Data, tot firmware op de chip van de Beacon. Geavanceerd en met beide benen op de grond.