iBeacons and beyond

Redenen om te kiezen voor PhaseFour kunnen zijn:

  • praktische ervaring met bluetooth app development en beacons in het bijzonder
  • geen "vendor lock-in" van platform en software providers of beacon leveranciers
  • toepassingen buiten het ibeacon cencept op basis van de breed geaccepteerde standaarden
  • het meedenken met de behoeften vanuit de praktijk

Of neem contact met ons op, leg uw case aan ons voor en stel vast wat onze toegeveogde waarde voor uw case specifiek zou zijn.

We zien de een beacon op de eerste plaats als een interessant device om contact te leggen tussen internet en de fysieke wereld. Dat je daarmee indoor nauwkeurig je lokatie kan bepalen of direct een coupon kan voorschotelen, kent zijn toepassingen, maar dat zijn voor ons slechts enkele voorbeelden van het enorme scala aan toepassingen die denkbaar zijn.

Er onstaat een totaal ander dynamiek als een beacon ook data ontvangt, tijdelijk bestaat, of variabele output geeft. Dat kan dus ook, en maakt nieuwe zaken mogelijk, met name in combinatie met de smartphone, die tot op zekere hoogte eenvoudig met beacons kan communiceren. Voor specifieke toepassingen maken we beacons zonodig dynamisch door firmware aanpassingen. In plaats van de ibeacon die standaard als enige functie heeft om elke 100 ms 1 vast signaal uit te zenden, gebruiken wij beacons bijvoorbeeld ook om dynamische data door te geven en zelfs andere bluetooth apparaten te scannen.

Standaard uitgangspunt is platform onafhankelijke concepten, hetgeen bij de inzet van apps betekent dat we beacon toepassingen zowel voor IOS als Android ontwikkelen op basis van de breed geaccepteerde bluetooth standaarden.

PhaseFour ontwikkelt totale of deel concepten, van backend services voor het verwerken van Big Data, tot firmware op de chip van de Beacon. Geavanceerd en met beide benen op de grond.