Bluetooth Mesh

Mesh networks worden al jaren toegepast, proprietary , ook bovenop de Bluetooth Low energy stack, and volgens standarden zoals Zigbee, WLAN IEEE 802.11s en andere. Met succes, in cases waar de 'many to many' communicatie het wint van van de traditionele 'one to one' of 'one to many' netwerken, bijvoorbeeld in home automation, verlichting, vliegveld bagage karretjes en vele andere toepassingen.

Ruim een jaar geleden heeft de Bluetooth Standard body (SIG) de specificaties uitgegeven voor Bluetooth Low Energy Mesh. Breed ondersteund door de "industrie" en degelijk van opzet. Steeds meer bedrijvensluiten zich bij dit initiatief aan. Naast de goed ontworpen standaard en de reputatie van de Bluetooth Standard Interest Group (SIG) die ervoor zal zorgen dat veel geschikte hardware beschikbaar zal komen, opent deze standaard ook de deur naar communicatie met de omgeving uit een groep die nu al uit miljarden devices bestaat, waaronder de smartphones, zonder dat een bridge of specifieke gateway nodig is.

Zonder wezenlijke nadelen ten opzichte van bestaande mesh oplossingen, nog afgezien van het lockin aspect vanuit het perspectief van de hardware vendors in het geval van proprietary toepassingen, en 'the installed base' in het algemeen, zal de de Bluetooth Mesh standaard een zeer belangrijke toekomst hebben en hebben we besloten hiermee aan de slag te gaan. En, niet meteen na lancering van de standaard, maar getriggered door vragen van klanten.