iBeacons en andere connected devices

PhaseFour is de partner om nieuwe business te ontwikkelen met connected devices, zoals bijvoorbeeld met iBeacons. Beacons of iBeacons zijn normaal gesproken statische Bluetooth Low Energy zendertjes werkend in modellen die Apple daarvoor bedacht heeft. PhaseFour zet het ibeacon concept, binnen de standaarden, echter ook dynamisch in, met totaal andere toepassingsmogelijkheden.

Standaard is ons uitgangspunt platform onafhankelijke concepten, hetgeen bij de inzet van apps betekent dat we ibeacon oplossingen zowel voor IOS als Android ontwikkelen. Kern is vaak connectie maken met de fysieke omgeving en deze meer betrekken in het concept. PhaseFour ontwikkelt totale of deel concepten, van backend services voor het verwerken van Big Data, tot firmware op de chip van de Beacon. Geavanceerd en met beide benen op de grond.