IoT in de praktijk

PhaseFour is de partner voor het ontwikkelen van IoT toepassingen. We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen met connected devices zoals bijvoorbeeld sensoren, Beacons, actuatoren,... al dan niet in combinatie met mobile apps en backend services. Wij werken voor startups en ook grotere bedrijven.

Goed schaalbare backendoplossingen spelen hierbij doorgaans een belangrijke rol. We beperken ons niet tot het vezamelen van big data, maar denken met u mee over de meerwaarde van aansturing van connected devices, en de mogelijkheden die verdergaande interactie voor u kan betekeken.

Neem contact met ons op voor een gesprek. We zijn altijd geïnteresserd in uw uitdagingen op het vlak van IoT.

Mobile Apps

Naast de gerbuikelijke User Interface aspecten van apps, speelt steeds meer het gebruik van continu actieve background services voor interactie met devices, zowel voor Android als IOS. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan zaken als uptime, user experience, batterij verbruik en privacy issues.

Backend oplossingen

Phasefour ontwikkelt schaalbare backend oplossingen met name met Google Cloud of Microsoft Azure beide met specifieke IoT voorzieningen gericht op goedkope, schaalbare oplossingen voor doorgroei naar hoge data rates met opslag en verwerking van grote hoeveelheden data. De opslag en verwerking van data is een belangrijke factor voor de schaalbaarheid. Wij zijn dan ook thuis in de diverse SQl en NOSQL opslagmogelijkheden die deze platformen bieden.