De blockchain

De blockchain technologie, zoals gebruikt voor de digitale munt Bitcoin, is een belangrijke innovatie voor het nieuwe "Internet of Value". De ontwikkelingen zijn gestart met Bitcoin, maar nu komen veel nieuwe toepassingen beschikbaar, voor andere cryptocurrencies, conventionele currencies ($, €,…) maar ook voor bijvoorbeeld het vastleggen van contracten. Kort gezegd biedt de blockchain technologie een basis voor nieuwe open vormen van vastleggen van waarde en de overdracht ervan. Analoog aan wat het email protocol betekende voor de ontwikkeling van internet, is de blockchain technologie de basis voor "the Internet of Value".

Het betalen wordt dermate transparanter, sneller, goedkoper en toegankelijker dat vele nieuwe betaalgerelateerde innovaties zullen ontstaan. Het jaren gesloten per land georganiseerde betalingsverkeer wordt open en voor iedere ontwikkelaar toegankelijk.

In het volgende statement (Citibank mei 2015) kunnen wij ons vinden, en we denken dan ook dat voor de currency Bitcoin specifiek geen grote rol weggelegd is.

"Due to the potential benefits, we believe the adoption of Digital Money is inevitable," notes the Citi document. "While we believe that the use of Digital Money is certain, the future of specific cryptocurrencies such as Bitcoin is less clear."

Phasefour heeft veel ervaring met mobiel in het algemeen en met mobiel betalen in het bijzonder. De Blockchain technologie opent vele eerder hermetisch afgesloten wegen. De eerste toepassing op basis van "de Blockchain" is onder handen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Ripple. Een digital currency als zodanig speelt hier nauwelijks een rol aangezien transacties plaatsvinden in Euro's.

Als concrete Blockchain toepassing hebben we Instapay ontwikkeld. Met de Instapay app is het mogelijk kleine bedragen in Euro's (als IOU's) van de ene naar de andere app over te boeken, zonder tussenkomst van een bank. De "identiteit" van de apps wordt vastgelegd tijdens installatie en gekoppeld aan een nieuw aangemaakt Ripple account en een unieke QR code. De identiteit van de gebruiker blijft onbepaald.
(Update: Gezien de exoirbitante prijsstijging van XRP (Ripple coin) is deze applicatie in deze vorm niet meer feasible. Een variant met een andere soortgelijke blockchain backend, zonder dergelijke speculatieve waarde ontwikkeling van de coin is denkbaar, maar (nog) niet uitgevoerd.)

Neem contact met ons op als u meer wil weten over de praktische mogelijkheden van de Blockchain, of het nu Bitcoin, Ripple of andere Blockchain toepassingen betreft.