PhaseFour

PhaseFour

The Internet of Value

Value
De administratie van waarde vindt al eeuwen plaats in vele, vaak afgeschermde grootboeken, in veel gevallen bijgehouden door zogenaamde trusted parties.

The internet of value
De basis van het internet van waarde wordt gevormd door de zogenaamde blockchain. Een blockchain is feitelijk een verzameling records, of grootboek, van digitale events gedistribueerd opgeslagen door vele verschillende partijen en in te zien voor eenieder die dat wil. Het voldoende betrouwbaar gedistribueerd opslaan van wat opgeslagen moet worden vereist consensus tussen de verschillende relevante partijen. Het was Satoshi Nakamoto, de uitvinder van de Bitcoin die als eerste een acceptabele oplossing vond voor het zogenaamde "Byzantine generals problem", dat het komen tot de gewenste consensus onmogelijk leek te maken.

Gedefinieerd is dat een update van de blockchain alleen maar plaats kan vinden na het bereiken van voldoende consensus onder de deelnemers. Na consensus volgt het vastleggen en kan de informatie nooit meer verwijderd worden. Elke transactie ligt dus voor eeuwig vast in een door iedereen verifieerbaar record van elke ooit uitgevoerde transactie.
"The Internet of Value" zou je je voor kunnen stellen als een netwerk van open grootboeken, redundant opgeslagen op vele deelnemende computers. Iedereen kan elk grootboek inzien en de boekingen raadplegen.
Opeens is het mogelijk rechtstreeks waarde uit te wisselen met een onbekende zonder gebruik van een trusted party. De rol van de laatste is overgenomen door de blockchain, veel efficienter, toegankelijker, transparanter, sneller en goedkoper. Een transactie die voorheen dagen kon duren, duurt nu enkele seconden tegen een fractie van de oorspronkelijke kosten. En ja, ook in het weekend....

Bitcoin, Ripple, Litecoin, Dollar, Euro, AH spaarpunten
Aanvankelijk domineerde Bitcoin het ontluikende Internet of Value. Veel aandacht was er daarbij ook voor Bitcoin als een cryptocurrency en de specifieke eigenschappen van deze crypto munt. De Bitcoin bereikte een cultstatus. De blockchain technologie komt welliswaar voort uit de Bitcoin, maar kan er ook los van gezien worden. Dat wordt nu, ook in de bancaire wereld, zo gedaan, en is dus nu een belangrijke, niet controversiele Fintech enabler.
De blockchain technologie is ook toe te passen voor fiat currencies, zoals Dollar, Euro enz. maar ook Goud, Zilver, AH spaarpunten, Kwh DE, of welke vorm van waarde dan ook.
Het Ripple protocol, een nieuwe ontwikkeling van het bedrijf Ripple, voortkomend uit de bitcoin blockchain technologie, biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid efficient tussen de verschillende valuta te handelen, met of zonder intermediaire market makers.

Toekomst
Na tientallen jaren van afgesloten proprietary netwerken en vrijwel stilliggende ontwikkeling, kunnen de innovaties nu eindelijk door iedereen opgepakt worden. Regulering speelt natuurlijk nog steeds een belangrijke rol en kan een deel van de innovatie afremmen, maar loopt voor een ander deel ook achter de feiten aan. Mede ook omdat de technologie zelf niet belemmerd wordt door de landsgrenzen. Zo goed als elke bank, wilde zijn vingers niet branden aan Bitcoin, vanwege de omstreden Bitcoin currency, maar gaat wel met Ripple, R3CEV of andere platformen aan de slag.

Mede door het open karakter van deze ontwikkelingen en de nieuwe mogelijkhden die onstaan, zullen vele innovaties volgen in het verlengde van de opkomst van de blockchain technologie. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van smart contracts, contracten die zich zelf afwikkelen, afhankelijk van gedefinieerde condities, om een belangrijke te noemen.

PhaseFour
Phasefour geeft conceptueel en technisch advies aangaande Blockchain technologie en de toepassing ervan. Van betalingen tot systemen met smart contracts. PhaseFour is aangesloten bij Payguard, een adviesorganisatie die zich richt op nieuwe ontwikkelingen binnen invoice en payment strategies.

Videos
The internet of Value
What is Bitcoin
Ripple

Videos in depth
Ripple (technical)
The Ripple consensus
Codius introduction (Smart contracts)

Artikelen (business)
In the end, the rise of digital currency may be a matter of evolutionary destiny. The Internet has disrupted and decentralized much of the world economy, but the centralized world of finance remains stuck in the 15th century. Digital currency can help it adapt and survive.
Wall Street Journal
Nine of the world's biggest banks including Goldman Sachs and Barclays have joined forces with New York-based financial tech firm R3 to create a framework for using blockchain technology in the markets, the firm said on Tuesday.
Nine of world's biggest banks join to form blockchain partnership


your connection to new business

© 2022 PhaseFour